Jadwal Dokter

dr. Evi Liliek Wulandari, Sp.PD,M.Kes

dr. Evi Liliek Wulandari, Sp.PD,M.Kes

Penyakit Dalam
dr. Nafiuddin Mahfudz, Sp.PD,MKes, FINASIM

dr. Nafiuddin Mahfudz, Sp.PD,MKes, FINASIM

Penyakit Dalam
dr. Tri Widodo, Sp.PD, K-GH, FINASIM

dr. Tri Widodo, Sp.PD, K-GH, FINASIM

Penyakit Dalam
DR. dr. Suharto Wijanarko, Sp.U(K)

DR. dr. Suharto Wijanarko, Sp.U(K)

Urologi
dr. Asep Santoso, Sp.OT(K) Hip & Knee, M.Kes

dr. Asep Santoso, Sp.OT(K) Hip & Knee, M.Kes

Bedah Orthopaedi
dr.Hendra Cahya Kumara,Sp.OT

dr.Hendra Cahya Kumara,Sp.OT

BEDAH ORTHOPAEDI
dr. Muhammad Fakhri Raiyan Pratama, Sp.BS,M.Ked.Klin

dr. Muhammad Fakhri Raiyan Pratama, Sp.BS,M.Ked.Klin

Bedah Syaraf