Jadwal Dokter

DR. dr. Arief Nurudhin,SpPD K-F,FINASIM

DR. dr. Arief Nurudhin,SpPD K-F,FINASIM

Penyakit Dalam
dr. Nafiuddin Mahfudz, Sp.PD,MKes, FINASIM

dr. Nafiuddin Mahfudz, Sp.PD,MKes, FINASIM

Penyakit Dalam
dr. Asep Santoso, Sp.OT(K) Hip & Knee, M.Kes

dr. Asep Santoso, Sp.OT(K) Hip & Knee, M.Kes

Bedah Orthopaedi
dr.Hendra Cahya Kumara,Sp.OT

dr.Hendra Cahya Kumara,Sp.OT

BEDAH ORTHOPAEDI
dr. Amandha Boy Timor  Randita, M.Med.Ed., Sp.KFR., M.Ked.Klin

dr. Amandha Boy Timor Randita, M.Med.Ed., Sp.KFR., M.Ked.Klin

Installasi Rehabilitasi Medik